Energioptimering til erhverv

Energibesparelser der mærkes på elregningen

Hos Elektriker Århus yder særlige el-løsninger, der tager højde for energioptimering, til både private og erhvervskunder.  Energioptimering kan fremstå som et særdeles omfattende og teknisk emne. Der er mange forskellige måder at energioptimere på, og ofte skal der relativt små ændringer til for at opnå store besparelser på elregning. Sådanne løsninger bunder typisk i udskiftning og opdatering af ældre installationer, forbindelser eller tavler i bygningen. 

Når det kommer til at finde forbrugsbesparelser, der kan mærkes på enten el- eller varmeregningen, så er vi klar til at rådgive om strategier og tilskudsregler for energioptimering, samt foretage levering og opsætninger af f.eks. solceller og varmepumper. Kontakt os for at få et uforpligtende tilbud på energioptimering af jeres virksomhed. 

Modtag DIT
elektriker-tilbud

Udfyld venligst følgende informationer
og vi kontakter dig hurtigst muligt.

El-service leveres i samarbejde med

Elektriker Århus - solceller tagflade

Solceller, grønenergi fra naturkilder

Har du et godt øje til solens stråler, og dens egenskab til at omdannes til elektricitet? Denne process kaldes fotovoltaik og udnyttes af solceller til at skabe elektrisk energi til driftsformål. Vi monterer og installerer solceller til både mindre virksomheder og større industriformål samt institutioner. Prisen på solceller er gået betydeligt ned de senere år, og det kan være en god investering at benytte solceller til at dække ens elforbrug. Samtidig kan anvendelsen af solceller være med til at tegne virksomheden, som en grønnere profil udadtil, der bruger vedvarende energi til erhvervsformålet.

Er virksomhedens æstetiske udtryk en prioritering, er det nu også muligt at få bygningsintegrerede solceller med lav indbygningshøjde. Her kan solceller ud over at generere bæredygtig el også gøre det ud for et normalt tæt tag. Denne måde at indtænke solenergi kan være idéel, hvis man alligevel skal have lagt nyt tag i forbindelse med nybyg eller renovering. Vi foretager også vedligeholdelse og reparation af ældre solcelleanlæg, og sørger for at dine solpaneler generere energi med den mest optimale effekt. 

Gulvvarme som varmekilde

Vi er specialiseret i installation og styring af af gulvvarme. Der kan være flere grunde til at installere gulvvarme, og det kommer meget an på virksomhedens behov, om det eksempelvis er til opvarmning af kontorarealer eller frostsikring i industri. Gulvvarme kan være et godt alternativ til opvarmning ved radiatorer, da både vedligehold og rengøring er ikke-eksisterende. Det kan på den anden side være omkostningsfuldt at reparere, hvis varmerørene af den ene eller anden årsag skulle gå i udu. Heldigvis forekommer det sjældent. 

Om gulvvarme vil være tilstrækkeligt til opvarmning af diverse lokaler, afhænger endvidere af hvor godt gulvet er isoleret. Man vil oftest benytte vandbaseret gulvvarme, som er koblet til bygningens centralvarmeanlæg, såfremt varmekilden er in-house. Derudover er elvarme også en mulighed, da det er nemt og billigt at installere. I drift er det dog to til tre gang så omkostningsfuldt som vandbaseret gulvvarme, hvorfor det som oftest kun anbefales til mindre lokaler og arealer – eller hvis de ansatte ønsker gulvvarme på tidspunkter, hvor den automatiserede centralvarme er ferieslukket. 

Elektriker Århus - installationskabler
Elektriker Århus - data sikring og elanlæg
Elektriker Århus -Jordvarme anlæg

Varmepumper, varmeenergi og kWh

En populær og effektiv optimering af energiforbruget kommer oftest i forbindelse med  varmepumper som opvarmningsform. Nok er varmepumper elektrisk drevet, men besparelsen ligger i at de typisk producerer 4 kWh varmeenergi for hver enkelte kWh strøm, der forbruges. Dermed er det muligt at reducere el-forbruget og spare helt op til 50% på varmeregningen. 

Varmepumper kommer i forskellige typer, og vi leverer tilpassede anlæg som skalerbare løsninger til erhvervskunder. Der findes jordvarmepumper, som gennem et nedgravet slangesystem udnytter varmen i jorden, som gennemsnitligt er omkring de 8 °C. Dette er især en god løsning til kunden, har man ejerskab over et tilstrækkeligt friareal, hvor der er god plads til nedgravning af jordvarmeslanger. 

I sammenligning med eksempelvis luft-til-luft eller luft-til-vand varmepumper, så sikrer jordvarme også en optimal udnyttelse af systemet, da jordtemperaturen er mere konstant end lufttemperaturen. Luft-til-luft varmepumper overfører varmen fra luften udendørs eller genbruger husets egen varme til den friske luft, der blæses ind gennem anlægget. Her vil en luft-til-vand varmepumpe til gengæld overføre varmeenergien fra luften til vandet i centralvarmeanlægget, hvorfor denne løsning vil egne sig godt til kunder, der ønsker udskiftning af eksempelvis oliefyr med en billigere og mere miljørigtig opvarmningsform.

Modtag DIT
elektriker-tilbud

Udfyld venligst følgende informationer
og vi kontakter dig hurtigst muligt.

El-service leveres i samarbejde med